Служиме!

Сите наши активности имаат само една цел. Подобрување на животот во заедницата преку служење.

За Дистрикт 132

Дистрикт 132 е административен збир на сите клубови во Р. С Македонија.

НОВОСТИ

Активност 1

Оваа недела од страна на ЛК .... беше реализирано лорем ипсум лорем ипсум лорем ипсум лорем ипсум лорем ипсум лорем ипсум

Активност 2

Оваа недела од страна на ЛК .... беше реализирано лорем ипсум лорем ипсум лорем ипсум лорем ипсум лорем ипсум лорем ипсум

Активност 3

Оваа недела од страна на ЛК .... беше реализирано лорем ипсум лорем ипсум лорем ипсум лорем ипсум лорем ипсум лорем ипсум

Партнери:

Контакт

Доколку сте заинтересирани да станете членови на организацијата или пак да бидете дел од нашите активности, слободно можете да не контактирате. Истото се однесува и доколку имате идеи како да се подобрат или да им се помогне на одредени маргинализирани групи или лица од вашата заедница

Следни активности