Што медиумите изјавија за нас:

Лајонсите донираа пакетче за секое дете

Лајонс клубовите со поддршка за храбрите пожарникари

Лајонизам – посветеност на највисоките идеали за хуманитарна работа

Лајонси со акција „купи и подари оброк-нахрани семејство”

Лајонси со акција „купи и подари оброк – нахрани семејство“

Бесплатна настава по математика за сите трето-одделенци